„Parawinch“ produkcijos pristatymas tarptautinėse parodose

UAB „Alp servisas“ įgyvendina projektą „Įmonės ir jos produkcijos pristatymas tarptautinėse parodose“ Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-05-0083. Projektas yra dalinai finansuojamas iš Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo, įgyvendinant 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 priemonę „Naujos galimybės LT“.

UAB „Alp servisas“ nuo 2008 m. konstruoja įvairaus tipo išvilkimo sistemas lengvajai aviacijai. 2011 m. įmonė pradėjo jomis prekiauti pasaulinėje rinkoje. Šiuo metu UAB „Alp servisas“ yra viena pirmaujančių gamintojų pasaulyje ir jos sukurtas prekes ženklas „Parawinch“ yra vienas žinomiausių prekės ženklų pasaulyje gaminančių tokio tipo išvilkimo sistemas. „Parawinch“ išvilktuvų kokybė gerokai lenkia iki šiol pasaulyje buvusias, tokio tipo išvilkimo sistemas.

Projekto tikslas - dalyvaujant specializuotose parodose atrasti naujas užsienio rinkas bei išplėsti esamas.

Projekto įgyvendinimo metu planuoja dalyvauti tarptautinėse specializuotose parodose Europoje ir JAV. Šių parodų metu UAB „Alp servisas" pristatys klientams savo gaminius bei naujas technologijas. Įmonė optimaliai išnaudodama laiką ir turimus resursus įgyvendins projektą maksimaliai siekdama paraiškoje numatytų rezultatų bei užsibrėžtų tikslų.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto pavadinimas – „Įmonės ir jos produkcijos pristatymas tarptautinėse parodose“.

Projekto vykdytojas – UAB „Alp servisas“. Prekės ženklas – „Parawinch“.


Bendra projekto vertė – 86 158,00 Eur.

Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama iki 43 079,00 Eur.


Projekto vykdymo pradžia – 2019 06 09.

Projekto vykdymo pabaiga – 2021 02 28.